• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 7 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Donata, Herman, Rufin

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Załącznik do Uchwały nr 1/1/2016 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
z dnia 25.01.2016 r.

S T A T U T
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
"Dorzecze Mleczki"



Treść statutu w załączniku: statut.pdf   pdf

 

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki"

Treść regulaminu w załączniku: regulamin_rady.pdf   pdf

 

 

Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki"

Treść regulaminu w załączniku: regulamin_biura.pdf 



Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Dorzecze Mleczki”
na lata 2014-2020
Przeworsk

Treść strategii w załączniku: strategia.pdf   pdf - 18.10.2017 r.

 

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Treść umowy w załączniku: umowa.pdf   pdf - 24.05.2016 r.

 

Załączniki do umowy:

 

1. LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej - załacznik
2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - załącznik 
3. Procedury wyboru i operacji w ramach LSR – załącznik
4. Regulamin organu decyzyjnego – załącznik
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – załącznik
6. Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – załącznik
7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – załącznik

 

Treść aneksu nr. 1 w załączniku: aneks.pdf   pdf - 06.07.2016 r.

 

Załączniki do Aneksu nr 1:

 

1. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ...
2. Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 ...
3. Załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 ...

 

Treść aneksu nr. 2 w załączniku: aneks.pdf pdf -12.12.2016 r.

 

Załączniki do Aneksu nr 2:

 

1. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 ...
2. Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 ...
3. Załącznik nr 3 do Aneksu nr 2 ...
4. Załącznik nr 4 do Aneksu nr 2 ...

 

Treść aneksu nr. 3 w załączniku: aneks.pdf pdf - 09.06.2017 r.

Treść aneksu nr. 4 w załączniku: aneks.pdf pdf - 29.11.2017 r.

 

1. Załacznik nr. 1 do Aneksu nr 4: załacznik nr 1.pdf pdf - 18.10.2017 r.

Treść planu komunikacji w załączniku: plan_komunikacji.pdf   pdf - 06.07.2016 r.

  

Wzory deklaracji członkowskich:

Deklaracja członkowska - sektor gospodarczy ...

Deklaracja członkowska - sektor publiczny ...

Deklaracja członkowska - sektor społeczny osoba prawna ...

Deklaracja członkowska - sektor społeczny osoba fizyczna ...

  

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Dorzecze Mleczki” za rok 2016 ...


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2017 ...

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2018 ...

 

 

Nike Air Max 90

Facebook