• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 1 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Hortencja, Jakub, Konrad

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

pdf Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020  _28.03.2023 r.

 
 

  pdfPlan Komunikacji

 1. Plan komunikacji - rok 2022
 2. Plan komunikacji – rok 2021
 3. Plan komunikacji – rok 2020
 4. Plan komunikacji – rok 2019
 5. Plan komunikacji – rok 2018
 6. Plan komunikacji – rok 2017
 7. Plan komunikacji – rok 2016
 
 

pdfUmowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00018-6933-UM0910011/15_23.05.2016

 AKTUALNE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 - 11.2021 r.
 2. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność _28.03.2023
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR - 11.2021 r.
 4. Regulamin Rady 09.2021 r.
 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - 08.2021 r.
 6. Opis stanowiskprecyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD
 7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
 
 

pdfSTATUT

pdfREGULAMIN RADY

pdfREGULAMIN BIURA

 

Deklaracje członkowskie

 1. Deklaracja członkowska - sektor gospodarczy ...
 2. Deklaracja członkowska - sektor publiczny ...
 3. Deklaracja członkowska - sektor społeczny osoba prawna ...
 4. Deklaracja członkowska - sektor społeczny osoba fizyczna ...
 
 

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze Mleczki"

 1. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2016
 2. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2017
 3. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2018
 4. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2019
 5. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2020
 6. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD "Dorzecze mleczki" za rok 2021

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW _ 26.05.2023 R.

 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

 

Facebook