Dzisiaj jest: 1 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 „Protokół Nr 2/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku. - Protokół Nr 2/17 ...

 

 „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

 

 „Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017”. - lista wybranych operacji ...

  Data publikacji 28.02.2017 r.

 


 

Posiedzenie Rady

W dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 2/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”.    

  Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.
 • Ocena operacji zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ustalenie kwoty wsparcia.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Zakończenie posiedzenia.


  Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących  zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej”.

Mężczyzna