Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

NABÓR 1/2022

W dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej „Terapia”, ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 07.01.2020 r.
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie posiedzenia.

data publikacji: 04.08.2022 r.

____

 • Protokół Nr 4/22 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" [...] - skan
 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy [...] - scan listy
 • Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, [...] -  scan listy

data publikacji: 25.07.2022 r.

 POSIEDZENIE RADY

W dniu 20 lipca 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Terapia”, ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2022 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 13.07.2022 r.


Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, [...] - scan listy

Protokół Nr 6/21 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" odbytego w dniu 13 października 2021 roku [...] - scan protokołu 6/2021

 data publikacji: 20.10.2021 r.

POSIEDZENIE RADY 

 W dniu 13 października 2021 r. o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Przeworska odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 21.09.2021 r.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

data publikacji: 07.10.2021 r.
___________________________________________________________________________________
 
Protokół Nr 5/21 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 21 września 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk - treść protokołu 5/21  
 
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnyc r.h z LSR  - scan listy 
 
Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2021 - scan listy

 data publikacji: 28.09.2021 r.

POSIEDZENIE RADY

W dniu 21 września 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej "Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie ".

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki".
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 14.09.2021 r.


 

Protokół Nr 3/21 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 16 lipca 2021 roku sali w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk - treść protokołu 3/21 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR  - skan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2021 -  skan listy 

data publikacji: 21.07.2021 r.

POSIEDZENIE RADY

         W dniu 16 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie ". 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Data publikacji: 11.07.2021 r.


  

Protokół Nr 6/20 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 19 października 2020 roku w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku - Protokół Nr 6/20 ...

„Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

„Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2020” - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 30.10.2020 r.  

POSIEDZENIE RADY

W dniu 19 października 2020 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej „Terapia” ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 6/2020 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 11.10.2020 r.


 Protokół Nr 3/19 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 28 października 2019 roku sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu 3/19 ...

      Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ... - lista operacji zgodnych ...

 
     Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 - lista wybranych operacji ...

   Data publikacji 31.10.2019 r.

POSIEDZENIE RADY 

 W dniu 28 października 2019 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”. 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych
  w ramach naboru nr 3/2019 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwot wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 21.10.2019 r. 


 Protokół Nr 4/18 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 13 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu Nr 4/18 ...

 

Lista wybranych operacji w wyniku weryfikacji oceny operacji - lista wybranych operacji ...

 

Data publikacji 18.12.2018 r.

 


 

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 830 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” .

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 28.11.2018 r.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 06.12.2018 r.


Protokół Nr 3/18 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 28 listopada 2018 roku sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu 3/18 ...

      Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ... - lista operacji zgodnych ...

 
     Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2018 - lista wybranych operacji ...

 

   Data publikacji 04.12.2018 r.


      W dniu 28 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” oraz ponownej oceny operacji w zakresie tematycznym operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2018 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwot wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Omówienie przez pracownika biura pisma w sprawie ponownej oceny operacji – dotyczy wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 1/2018 – znak sprawy nadany przez LGD – 3/1/2018 .
 12. Ponowna ocena operacji w ramach 5 kryterium wyboru określonego w LSR dla Przedsięwzięcia 1.1.3 - Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

 Data publikacji 22.11.2018 r.


 

Protokół Nr 4/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 14 marca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu Nr 4/17 ...

Lista wybranych operacji w wyniku weryfikacji oceny operacji - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 15.03.2017 r.

 


 

W dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 1/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” .

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 21.02.2017 r. 
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 


 

 „Protokół Nr 1/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku” - treść Protokołu Nr 1/17 ...

 

 „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

 

 „Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017”. - lista wybranych operacji ...

 

 Data publikacji 28.02.2017 r.

 


 

Posiedzenie Rady

 

W dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 1/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.

 • Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ustalenie kwoty wsparcia.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Zakończenie posiedzenia.

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”.