Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

POSIEDZENIE RADY

W dniu 12.06.2024 r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Protokół Nr 2/24 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 12.06.2024 roku w Przeworsku - scan protokołu

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023 - scan listy

 

_______________________________________________________________________________ 

  

POSIEDZENIE RADY

W dniu 23.10.2023 r. o godzinie 12.00 w biurze LGD „Dorzecze Mleczki” w Przeworsku odbyło się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Protokół Nr 5/23 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 23.10.2023 roku w Przeworsku - scan protokolu

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR  - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023 scan listy

 ___________________________________________

Protokół Nr 2/22 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" odbytego w dniu 14 lutego 2022 roku - scan protokołu

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2021 - scan listy

 

 POSIEDZENIE RADY

         W dniu 14 lutego 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej "Terapia" w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 5/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tego wniosku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki".
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 07.02.2022 r.


 

 Data publikacji 12.05.2021 r.

 

 


 

POSIEDZENIE RADY

W dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 1/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tego wniosku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Omówienie przez pracownika biura złożonych pism w sprawie wydania opinii dotyczących wprowadzenia zmian do umów o przyznanie pomocy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii dotyczących wprowadzenia zmian do umów o przyznanie pomocy dla beneficjenta, którego operacja została wybrana do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie posiedzenia.  

Data publikacji 28.04.2021 r.

                                                                                                                                      

 

„Protokół Nr 5/20 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 19 października 2020 roku w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku - Protokół Nr 5/20 ...

„Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

„Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2020” - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 30.10.2020 r.


 

POSIEDZENIE RADY

W dniu 19 października 2020 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Terapia”, ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 5/2020 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 11.10.2020 r. Protokół Nr 5/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 14 marca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu Nr 5/17 ... 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w wyniku weryfikacji oceny operacji - lista operacji zgodnych ...

Lista wybranych operacji w wyniku weryfikacji oceny operacji - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 15.03.2017 r.


W dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 3/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 24.02.2017 r. 
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 


 

 „Protokół Nr 3/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 24 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku”  - Protokół Nr 3/17 ...

 

 

„Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji zgodnych ...

 

 

„Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017” - lista wybranych operacji ...

 Data publikacji 03.03.2017 r.

 


 

 

Posiedzenie Rady

W dniu 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 3/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.  

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych
  w ramach naboru nr 3/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR: 

„Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”.