Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego


WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocyna operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.), informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów w brzmieniu nadanym przez przywołane na wstępie rozporządzenie.


Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy (dla wersji 4z i wcześniejszych) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Jak już wcześniej informowaliśmy
(http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/8-aktualnosci/205-uproszczenia-w-leaderze.), w praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w realizacji i „trwałości" operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania dotyczące miejsc pracy.


Dalsze postępowanie samorządu województwa zgodne będzie z postanowieniami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r.


Uwaga! Oferta zmiany umowy dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dorzecze Mleczki” 
ogłasza konkurs na stanowisko: 
Dyrektor Biura LGD

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy o charakterze zarządczym, związane z koordynowaniem prac Biura Stowarzyszenia oraz realizacją celów i zadań określonych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”. Współpraca z władzami Stowarzyszenia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia, Jednostkami Samorządu Lokalnego oraz innymi organizacjami i mediami. Pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy, praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych.

więcej ...

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 września weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument ten wprowadził szereg zmian mających na celu ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań umów o dofinansowanie zawartych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstał w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Tekst rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami po nowelizacjach

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie […]    

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie […]    

W stosunku do już realizowanych i jeszcze niezakończonych działań inwestycyjnych (gdzie umowa o przyznanie pomocy została już zawarta z Samorządem Województwa), stosuje się obowiązujące przepisy, które weszły od dnia 10 września 2020 roku.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 września weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej ...