Dzisiaj jest: 28 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

logo warsztatu   

W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR). W warsztacie refleksyjnym uczestniczyło 19 osób (członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele wszystkich interesariuszy oraz pracownicy biura LGD). Warsztat przebiegał według ustalonego planu. Podsumowanie warsztatu jest elementem sprawozdania z realizacji LSR za 2019 rok.

Galeria z warsztatu refleksyjnego ...

logo warsztatu   

W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR)...

więcej ...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” zaprasza wszystkich interesariuszy w tym beneficjentów na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku przy ul. Kilińskiego 2.

Zestaw niezbędnych materiałów w załączniku:

1. Informacja o funkcjonowaniu LGD i biura w 2019 r. ...

2. REALIZACJA FINANSOWA LSR na 31.12.2019 r. ...

3. REALIZACJA RZECZOWA LSR na 31.12.2019 r. ...

4. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w 2019 r. ...

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 27.01.2020 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk od godziny 08:00 zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” nt: „Rozpatrzenie przez Radę protestu wnioskodawcy – studium przypadku”.

  

  

 11 lutego br.  Centrum Transferu Technologii  Politechnika  Krakowska   organizuje w Rzeszowie dzień  informacyjny pt.'Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR)oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie także okazja do zaprezentowania projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów - ścieżek.

STEP I -usługa doradcza polegająca na   przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

STEP II -  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa,

analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Grein, ul. Rejtana 1

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/25-info-day-w-rzeszowie -- -- --