• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zamiaru dokonania zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. LGD proponuje przesunięcie środków w wysokości 51 602,15 €, które pozostały po przeprowadzonych naborach w ramach celów:

  • Cel ogólny 1.0 – Rozwój przedsiębiorczości – 15 448,01 €
  • Cel ogólny 2.0 - Rozwój aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowany na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej – 26 961,96 €

LGD proponuje przeznaczyć w.w środki na rzecz wskaźnika produktu – "Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej" / „Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej", realizowanego poprzez udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 – „Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej" - Cel ogólny 2.0.


Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@ dorzeczemleczki.pl, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze LGD: ul. Piłsudskiego 8,37-200 Przeworsk.


Konsultacje trwają do 22 lutego 2024 r.

Do pobrania:

Formularz uwag

Facebook