• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

ZREALIZOWANY PROJEKT WSPÓŁPRACY
NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM      NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM - projekt współpracy pod tą nazwą został zrealizowany przez dwie lokalne grupy działania z województwa podkarpackiego na stosunkowo niewielkim obszarze 1086 km2 w ramach 10 gmin z 3 różnych powiatów. Partnerami byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" oraz Stowarzyszenie "Kraina Sanu"- -Lokalna Grupa Działania. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" zostało wskazane umową partnerską do koordynacji projektu współpracy. Jest to pierwszy na obszarze naszego województwa i jeden z pierwszych w naszym kraju wdrożony projekt współpracy a jednocześnie w pełni zakończony. Celem projektu współpracy, zgodnie z umową partnerską, było : "Utworzenie 10 Nordic Walking Parków jako sieci certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking- -wytyczenie i oznakowanie 400 km szlaków w ciągu 10 miesięcy, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej." Całkowity budżet wynosił 252 258 PLN. Projekt realizowany był od 01.01.2011r. do 31.10.2011 r. Monitoring projektu współpracy prowadzony był zgodnie z przyjętymi zasadami. Ewaluacja projektu na pierwszym poziomie (realizacja celów projektu) została dokonana wspólnie przez partnerów projektu współpracy w dniu 15.12.2011r., co mieści się w założonym terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. Pozostałe poziomy, tj.: drugi (skuteczność projektu), trzeci (użyteczność dla grupy docelowej), czwarty (wzmocnienie LGD), ze względu na specyfikę projektu mogą być właściwie ocenione najwcześniej po upływie dwóch lat od daty zakończenia projektu. Partnerzy projektu przez ten czas prowadzić będą własne analizy pod kątem mierzenia "sukcesu projektu". Partnerskim LGD pozostawia się do dyspozycji dokonanie własnej oceny "sukcesu projektu" w określonym wyżej terminie. Cele projektu zostały osiągnięte. Zostało utworzonych 10 Nordic Walking Parków jako sieci certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking - zostało wytyczone i oznakowane 403 km szlaków w ciągu 10 miesięcy, co przyczyniło się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. W każdej gminie zlokalizowano 1 Nordic Walking Park o określonej trudności i długości tras. Poszczególne gminy połączone zostały trasami łącznikowymi, co stworzyło w konsekwencji "pajęczynę" tras. Trasy zostały wytyczone w formie pętli, w taki sposób, aby wyjście na każdą z tras w obrębie Parku zlokalizowane było w tym samym punkcie. Wszędzie na starcie istnieje możliwość zaparkowania samochodu, jak również znajduje się miejsce na wykonanie niezbędnych ćwiczeń. System oznakowania został wykonany w oparciu o odpowiednią charakterystykę oznaczeń używanych do znakowania terenów Nordic Walking Park, bazując na istniejącym systemie Europy Środkowej. Na trasach znajdują się czytelne tablice, zgodne z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają one szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Zostali wyszkoleni przez Polską Federację Nordic Walking instruktorzy, którzy posiedli uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych z zakresu nordic walking. Projekt jest aktywnie promowany m.in. poprzez zrealizowany film. Zostały wydane materiały informacyjne, funkcjonuje strona internetowa www.nordicwalkingpodkarpacie.pl. Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej, angażując grupy docelowe (kobiety, mężczyźni, młodzież, turyści, osoby zaawansowane wiekowo, osoby ze wskazaniami do rehabilitacji ruchowej lub kardiologicznej). Utworzenie 10 Nordic Walking Parków, jako sieci certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking, pozwoli aktywnie wypoczywać min. 1000 osobom rocznie. Projekt współpracy realizowany był zgodnie z założonym planem. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu współpracy odbyło się terminowo. Budżet projektu współpracy został wykorzystany w 100%, a partnerom zostały wypłacone środki w pełnej wysokości. Informowanie lokalnej społeczności o postępach w realizacji projektu i wpływu na obszar, na którym projekt był realizowany, należało do obowiązków partnerów projektu. Do tego celu były wykorzystywane m.in. : strony internetowe, organizowane były imprezy sportowe, pozostawano w kontakcie z mediami (m.in. Gazeta Wyborcza, Gazeta Jarosławska, Polskie Radio Rzeszów). Wzrosła atrakcyjność turystyczna obszarów partnerskich LGD. Świadczy o tym duża liczba zapytań telefonicznych, duża liczba osób widywana jest z kijkami na trasach, ponad 1000 osób odwiedziło stronę internetową projektu. W dalszym ciągu aktywnie prowadzona jest promocja projektu poprzez organizacje turystyczne, kontakty z mediami i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Na zakończenie należy podkreślić, że projekt współpracy w sposób nowatorski wniósł zmianę podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na bazie certyfikowanych tras nordic walking, jako projektu kumulującego trasy o różnej trudności i długości połączone w precyzyjnie stworzoną sieć, co jest rozwiązaniem innowacyjnym niestosowanym dotychczas gdzie indziej w tej skali.  

NIKE

Facebook