• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 8 Luty 2023    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Jan, Hieronim

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

The Popular Tags displays a list of the most commonly uses tags. It offers both a list and a tag cloud layout.

Nike News

The similar tags modules shows a list of items which have the same or a similar set of tags.

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help

Buty Niemowlęce

This module displays a list of categories from one parent category. Help

Saldos - Entrega gratuita

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Similar Tags
 • Popular Tags
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • ZREALIZOWANY PROJEKT WSPÓŁPRACY
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY
 • Galeria laureatów konkursu
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2021
 • RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LSR
 • UMOWA PRZYZNANIA POMOCY
 • INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • BOŻE NARODZENIE 2022
 • Przystępujemy do realizacji projektu współpracy
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
 • II TARGI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA
 • NASZ ZABYTEK _ konkurs Fundacji Most the Most
 • INF. O WNIOSKU NA REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁPRACY
 • INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY
 • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027
 • UMOWA O WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY
 • Zmiana lokalizacji biura
 • WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
 • POSIEDZENIE RADY _ weryfikacja oceny
 • BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 2022
 • POSIEDZENIE RADY LGD_ocena wniosków
 • GALERIA WZC_29.06.2022
 • WZC
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 • REALIZACJA LSR
 • PROCES PRZYGOTOWANIA NOWEJ LSR
 • DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE
 • NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2022
 • Ogłoszenie naboru nr 1/2022
 • WESOŁYCH ŚWIĄT
 • ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY - 24.02.2022
 • SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY
 • 14.02.2022_POSIEDZENIE RADY LGD
 • KONSULTACJE_Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 • INFORMACJA O PRACY BIURA
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2021
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2021
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2021
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2021
 • NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2021, 5/2021, 6/2021
 • ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
 • Konkurs pn. BEZPIECZNA KWATERA
 • Walne Zebranie Członków LGD "Dorzecze Mleczki"
 • KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. ZMIAN W LSR
 • WZC Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki"
 • Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 3/2021
 • Realizacja projektu przez GOK w Gaci
 • KONSULTACJE SPOŁECZNE ws. zmian w kryteriach i procedurach wyboru i oceny operacji
 • POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ZŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2021- 2023
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2021
 • Informacja o bieżącej realizacji LSR
 • Posiedzenie Rady LGD „Dorzecze Mleczki”
 • NABÓR WNIOSKÓW 2/2021
 • Konkurs fotograficzno-filmowy
 • Posiedzenie Rady LGD
 • Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Konsultacje społeczne - zmiany w kryteriach wyboru operacji
 • Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 • Nowe przepisy dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
 • Nowe przepisy dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
 • „Wsparcie w Starcie” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej”
 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej”
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2020 nr 5/2020 nr 6/2020
 • DZIEŃ WOLNY
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2020
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2020
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2020
 • „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE” – kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2020
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2020
 • Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
 • Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 - 2020
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki"
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki
 • Ważny komunikat MRiRW w sprawie zobowiązań Beneficjentów
 • Informacja dotycząca pracy biura
 • Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”
 • Warsztat refleksyjny
 • Warsztat refleksyjny
 • Zaproszenie na warsztat refleksyjny
 • Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” nt: „Rozpatrzenie przez Radę protestu wnioskodawcy – studium przypadku”
 • Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I"
 • Dzień Informacyjny Projektu "Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I"
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2020
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2020
 • Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 - 2020
 • Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 - 2020
 • Szkolenie dla beneficjentów „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”
 • XIII edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości
 • Zaproszenie na szkolenie – „Rozwój działalności gospodarczej”
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2019
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2019
 • Zaproszenie na szkolenie – „Podejmowanie działalności gospodarczej”
 • Gacok pod zamczyskiem
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019
 • Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”
 • Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • JARMARK RZEMIOSŁA
 • JARMARK RZEMIOSŁA - ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
 • Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków dla Inicjatyw Lokalnych na rok 2019
 • SPOTKANIA TEMATYCZNE
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2019
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019
 • Nabory wniosków o przyznanie pomocy nr: 1/2019 i 2/2019
 • „Fundusz Usług Rozwojowych” - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego
 • „Fundusz Usług Rozwojowych” - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego
 • PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE
 • Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek - aktualizacja
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek - aktualizacja
 • Warsztat refleksyjny
 • Warsztat refleksyjny
 • Zaproszenie na warsztat refleksyjny
 • Zaproszenie na szkolenie -„Wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym”
 • IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek
 • IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek
 • Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR pod kątem planowanych w roku 2019 naborów
 • Fundusz Usług Rozwojowych
 • Fundusz Usług Rozwojowych
 • Posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny operacji
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2018
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2018
 • Szkolenie dla beneficjentów „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”
 • Szkolenie dla beneficjentów „Wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym”
 • Pimo zapraszające na EKOGALĘ
 • Fundusz Usług Rozwojowych
 • Fundusz Usług Rozwojowych
 • Szkolenie nt „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”.
 • Szkolenie nt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”.
 • Ocena użytych środków przekazu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
 • PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • OGŁOSZENIE
 • Posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny operacji
 • Spotkanie tematyczne - Gmina Przeworsk
 • Spotkanie tematyczne - Gmina Gać
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Gać
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Przeworsk
 • Informacja
 • Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Nabór członków zespołu roboczego ds. realizacji projektu współpracy
 • Wyjazd studyjny pod nazwą Inicjujemy współpracę międzynarodową
 • Zaproszenie na warsztaty
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Miejska Przeworsk
 • MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Miejska Przeworsk
 • Odwołanie postępowania ofertowego
 • Inicjujemy współpracę międzynarodową
 • Ogłoszenie naboru wniosków nr 1 2018
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018
 • MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM
 • MAJÓWKA UTKANA SŁOŃCEM
 • Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu studyjnego
 • Spotkanie tematyczne - Gmina Zarzecze
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Zarzecze
 • Komunikat dotyczący aktualizacji funkcjonalności Portalu Ogłoszeń ARiMR
 • Warsztat refleksyjny
 • Warsztat refleksyjny
 • III Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek
 • Warsztat refleksyjny
 • Warsztat refleksyjny
 • Oferty na realizację wyjazdu studyjnego
 • Ważne – Aneks do umowy „ramowej” podpisany
 • EKOGALA
 • Badanie rozpoznawalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki"
 • Ważne dla osób korzystających z doradztwa świadczonego przez LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Ankieta - Badanie satysfakcji osób korzystających z doradztwa
 • Badanie satysfakcji osób korzystających z doradztwa świadczonego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki”
 • EKOGALA 2017 - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.
 • Biuro nieczynne
 • Zmiana Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 • Aktualizacja LSR
 • Zakończenie konsultacji społecznych
 • Przedłużony termin rejestracji Wystawców
 • EKOGALA 2017 - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.
 • ANKIETA MONITORUJĄCA
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Gać
 • Przedłużenie konsultacji społecznych
 • Posiedzenia Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Gać
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Miejska Przeworsk
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Przeworsk
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Zarzecze
 • Wniosek o wprowadzenie zmian w LSR – konsultacje społeczne
 • Rozpoczynamy konsultacje społeczne
 • Rozpoczynamy konsultacje społeczne
 • Spotkanie tematyczne - Miasto Przeworsk
 • Spotkanie tematyczne - Gmina Przeworsk
 • Spotkanie tematyczne – Gmina Zarzecze
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Rozwój działalności gospodarczej
 • Posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
 • Szkolenie Rada LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Realizacja planu komunikacji
 • Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 • Kampania informacyjna nt. konkursów ...
 • Kampania informacyjna nt. projektu współpracy.
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/ 2017
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017
 • Nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 i 5/2017
 • Centrum Doradztwa Rolniczego - SZKOLENIE
 • Zakończenie konkursów na realizacje inicjatyw lokalnych
 • Ogłoszenie
 • Spotkanie w ramach realizacji planu komunikacji
 • OGŁOSZENIE
 • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
 • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
 • Inicjatywy lokalne
 • WIELKANOC
 • Posiedzenia Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
 • Zawieszenie działania generatora wniosków
 • Infrastruktura rekreacyjna
 • Infrastruktura drogowa
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 • Zmiana organizacji pracy biura
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017
 • Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017
 • Ogłoszenia naboru wniosków
 • Ogłoszenia naboru wniosków
 • Ważne – Aneks do umowy „ramowej” podpisany
 • Ważne – Aneks do umowy „ramowej” podpisany
 • Spotkanie nt. zasad udzielania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej i kryteriów wyboru operacji.
 • NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE
 • NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE
 • POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET
 • POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET
 • Zmiana organizacji pracy biura
 • Ważna informacja dla Beneficjentów
 • Ważna informacja dla Beneficjentów
 • "X Edycja EKOGALI - Międzynarodowych Targów Produktów i Źywności Wysokiej Jakości
 • Ważna informacja dla Beneficjentów
 • Ważna informacja dla Beneficjentów
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Realizacja planu komunikacji
 • Zaproszenie na spotkanie
 • Realizacja planu szkoleń
 • Realizacja planu szkoleń
 • Zmiana organizacji pracy biura
 • Zmiana organizacji pracy biura
 • Konsultacje społeczne
 • Szkolenie dla beneficjentów „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – szkolenie z zakresu rozwoju działalności gospodarczej
 • Bezrobotni w wieku do 44 lat - szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej
 • Zmiana organizacji pracy biura
 • Ważna informacja dla Beneficjentów
 • Organizacja pracy biura – 03-06.10.2016 r
 • Kampania informacyjna dla lokalnej społeczności
 • Kampania informacyjna dla lokalnej społeczności
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ.
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ.
 • Nabory wniosków - ogłoszenia
 • Informacja dotycząca pracy biura Stowarzyszenia
 • WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!
 • WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!
 • Dokumenty
 • Ważna informacja dla Beneficjentów !!!
 • Aneks do umowy „ramowej”
 • Walne Zebranie Członków
 • Walne Zebranie Członków
 • Umowa tzw. „ramowa” podpisana
 • Kryteria wyboru
 • Zmiana adresu i numeru telefonu
 • Informacja Dyrektora Departamentu PROW
 • Informacja Dyrektora Departamentu PROW
 • WIELKANOC
 • Strefa beneficjenta
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • BOŻE NARODZENIE
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • Ankieta
 • Zakończenie konsultacji społecznych
 • Zakończenie konsultacji społecznych
 • ZARZECZE NA 5
 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
 • UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
 • Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”
 • Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”1
 • Zaproszenie do konsultacji społecznych
 • Umowa o współpracy międzynarodowej /*Accordo sulla cooperazione internazionale*/
 • Umowa o współpracy międzynarodowej
 • Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” Zarzecze 26.06.2015 r.
 • Miejsca Przyjazne Rowerzystom1
 • Miejsca Przyjazne Rowerzystom
 • Nowe wzory deklaracji członkowskich
 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
 • Informacja
 • Wniosek o wybór LSR złożony
 • Gmina Miejska Przeworsk nowym partnerem publicznym naszego Stowarzyszenia
 • „Dorzecze Mleczki” laureatem „Konkursu Wielkanocnego”
 • „Dorzecze Mleczki” laureatem „Konkursu Wielkanocnego”
 • Stan wdrażania LSR
 • Monitoring
 • WIELKANOC
 • Wójt roku 2014
 • Innowacyjny gospodarz
 • Innowacyjny gospodarz
 • Wdrażanie LSR „Dorzecza Mleczki” zakończone
 • Ocena stanu wdrażania LSR
 • Aktualizacja strony
 • BOŻE NARODZENIE
 • „Dorzecze Mleczki” laureatem Konkursu Bożonarodzeniowego
 • „Dorzecze Mleczki” laureatem Konkursu Bożonarodzeniowego
 • „Konkurs Bożonarodzeniowy” Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”
 • Stan wdrażania LSR 14.10.2014 r."
 • Podkarpackie Targi LGD Rzeszów 2014
 • Podkarpackie Targi LGD Rzeszów 2014
 • JUŻYNY SMAK I UROK
 • „Impreza sportowo-rekreacyjna promująca walory lokalne i kultywująca miejscowe tradycje”
 • „Impreza sportowo-rekreacyjna promująca walory lokalne i kultywująca miejscowe tradycje”
 • Kolejne sukcesy „GACOKÓW”
 • Kolejne sukcesy „GACOKÓW”
 • Lokalne obrzędy i tradycje kulinarne – Gacka Górka 29.06.2013 r.
 • „Lokalne obrzędy i tradycje kulinarne – Gacka Górka 29.06.2013 r.”
 • Doposażenie obiektu pełniącego funkcję miejsca spotkań społeczności lokalnej w Zarzeczu
 • Stan wdrażania LSR 11.07.2014 r.
 • Wyposażenie Sali Rekreacji, zagospodarowanie małej infrastruktury oraz przeprowadzenie otwartych warsztatów
 • LSR
 • „Gacoki” i „Markowianie” razem w Warszawie
 • Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” Przeworsk, 23.06.2014 r.
 • Gal Colline Moreniche Del Garda
 • Działania Osi 4
 • Kontakt
 • PROW 2014-2020
 • Film
 • Ankieta monitorująca
 • Harmonogram naborów
 • Budżet
 • Ewaluacja i monitoring
 • Ocena stanu wdrażania LSR
 • MAPY
 • ZREALIZOWANY PROJEKT WSPÓŁPRACY
 • Przystępujemy do realizacji projektu współpracy
 • ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE
 • Dokumenty
 • Sukces zawodników z Gaci trenujących...
 • STRONA W PRZEBUDOWIE
 • Małe projekty
 • Różnicowanie w kierunku działalności
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Akty prawne
 • Zrealizowane operacje w ramach LSR
 • Władze Stowarzyszenia
 • Leader 2007-2013
 • Leader 2014-2020
 • O nas
 • Małe projekty
 • Sukces zawodników z Gaci
 • Projekt programu
 • Realizacja "małego projektu" w Ostrowie
 • Stan wdrażania LSR - 10.04.2014 r
 • Komunikat Prezesa GUS
 • Ewaluacja
 • Polska wieś - dziedzictwo i przeszłość
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Stan wdrażania LSR - 10.01.2014 r
Black Friday 19

Facebook