NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM - projekt współpracy pod tą nazwą został zrealizowany przez dwie lokalne grupy działania z województwa podkarpackiego na stosunkowo niewielkim obszarze 1086 km2 w ramach 10 gmin z 3 różnych powiatów. Partnerami byli: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" oraz Stowarzyszenie "Kraina Sanu"- -Lokalna Grupa Działania.

więcej ... 

Runners Alliance