W dniu 22 lutego 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa przyznania pomocy nr 00003-6931-UM0900003/10 w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW 2007 - 2013, pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Zygmunta Cholewińskiego - Wicemarszałka Województwa i Lucjana Kuźniara - Członka Zarządu, a naszym Stowarzyszeniem reprezentowanym przez Andrzeja Stebnickiego - Prezesa Zarządu. Operacja pn: "NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM" zostanie zrealizowana w 3 etapach od 01.01.2011 r. do 31.10.2011 r. Wartość operacji wynosi 79 473,00 PLN.  

Buty sportowe Nike