W dniu 20 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy. 

Air Jordan Horizon AJ13