Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegółowe informacje w zakładce „Nabory wniosków ogłoszenia "Nabory wniosków ogłoszenia"