Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" informuje, że zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019 i 2/2019. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Nabory wniosków ogłoszenia”.