• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.


Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r. wyniosło 3 521,67 zł.

treść komunikatu...
Nike Sports Shoes

Analiza porównawcza stanu realizacji budżetu dla przedsięwzięć
Analiza porównawcza stanu osiągnięcia wskaźników produktu

nike

VI Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Women Jordan Shoes
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" działającego na terenie gmin: Przeworsk, Zarzecze i Gać.więcej o wniosku...
Minimalne wymagania
Kryteria wyboru operacji
Oświadczenie wnioskodacy o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych małe projekty
Wykaz dokumentów...
Link do strony Urzędu Marszałkowskiego:
http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/109-nabory-lgd/225-dokumenty-4-1-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju
www.arimr.gov.pl

Nike

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Nike Business

Facebook