• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 9 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Katarzyna, Karolina

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader obejmuje działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacje zrealizowane przez beneficjentów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" zostały uszeregowane w ramach poszczególnych działań.

 

„Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzęska”

W roku 2015 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzęska”. Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grzęska m.in.: zestaw zamek, huśtawki, karuzelę, piaskownicę. Wartość dofinansowania operacji - 25 000,00 PLN.

"Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego Gminy Przeworsk"

 

W roku 2015 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. „Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego Gminy Przeworsk”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 07.03.2014 r. do 21.03.2015 r. W ramach realizacji operacji wydany został album informacyjno-promocyjny Gminy Przeworsk – 1000 sztuk. Wartość dofinansowania operacji - 12 000,00 PLN.

Galeria Foto...

„Budowa placu zabaw w miejscowości Zarzecze”

W roku 2014 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zarzecze”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 07.03.2014 r. do 21.03.2014 r. W ramach realizacji operacji przygotowano teren pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw zamek, sprężynowiec, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, ławka ogrodowa, kosz metalowy z daszkiem, tablica regulaminowa. Wartość dofinansowania operacji - 20 500,00 PLN.

Galeria Foto...

 

„Organizacja imprezy kulturalnej w Siennowie pod nazwą
„Jużyny smak i urok””

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze zrealizowało operację pn. „Organizacja imprezy kulturalnej w Siennowie pod nazwą „Jużyny smak i urok””. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została w dniu 7 września 2014 r. impreza pod nazwą „Jużyny smak i urok”. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie LGD oraz zespoły folklorystyczne. Wartość dofinansowania operacji – 17 144,75 PLN.

Galeria Foto...

„Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą „Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych - Gać 2014”

W roku 2014 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą „Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych – Gać 2014”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 07.03.2014 r. do 21.03.2014 r. W ramach realizacji operacji zorganizowano przegląd orkiestr dętych, który miał charakter konkursu. Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe – instrumenty muzyczne. Wartość dofinansowania operacji - 7 900,00 PLN.

Galeria Foto...

 

„Wyposażenie Sali Rekreacji, zagospodarowanie małej infrastruktury oraz przeprowadzenie otwartych warsztatów”

W roku 2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie zrealizowała operację pn. „Wyposażenie Sali Rekreacji, zagospodarowanie małej infrastruktury oraz przeprowadzenie otwartych warsztatów”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji została wyposażona Sala Rekreacji w sprzęt sportowy oraz zagospodarowany został teren boiska sportowego. W ramach realizacji operacji zostały przeprowadzone otwarte warsztaty, w których wzięli udział mieszkańcy Gminy Gać. Wartość dofinansowania operacji - 12 488,40 PLN.

Galeria Foto...

 

„Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice”

W roku 2014 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 30.09.2014 r. do 14.10.2014 r. W ramach realizacji operacji przygotowano teren pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw zamek, sprężynowiec jednoosobowy, sprężynowiec dwuosobowy, huśtawka ważka itp. Wartość dofinansowania operacji - 23 490,00 PLN.

 Galeria Foto...

 

„Wykonanie remontu połączonego z modernizacją boiska sportowego w miejscowości Gać”

W roku 2014 Ludowy Klub Sportowy „GACOVIA” zrealizował operację pn. „Wykonanie remontu połączonego z modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gac”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji przeprowadzono remont i modernizację boiska sportowego m.in. zamontowano miejsca do siedzenia – trybuna boiskowa. Wartość dofinansowania operacji - 24 854,20 PLN.

 

„Wykonanie remontu oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gać”

W roku 2014 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Wykonanie remontu oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Gać”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji wyremontowano i wyposażono świetlice wiejskie w Gminie Gać. Wartość dofinansowania operacji - 17 741,19 PLN.

Galeria Foto...

 

„Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego terenu Gminy Gać”

 W roku 2014 Biblioteka Publiczna Gminy Gać zrealizowała operację pn. „Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego terenu Gminy Gać”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji wydany został album informacyjno-promocyjny terenu Gminy Gać pt. „Kapliczki, krzyże, figury wtopione w krajobraz Gminy Gać” – 100 sztuk. Wartość dofinansowania operacji - 10 000,00 PLN.

„Siłownia zewnętrzna w miejscowości Białoboki”

W roku 2014 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Białoboki”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 07.03.2014 r. do 21.03.2014 r. W ramach realizacji operacji przygotowano teren pod siłownię oraz zamontowano następujące urządzenia: koło tai chi, twister, biegacz, pajacyk, rowerek itp. Wartość dofinansowania operacji - 15 031,03 PLN.

Galeria Foto...

  

„Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętoniowa”

W roku 2014 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętoniowa”. Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 30.09.2013 r. do 14.10.2013 r. W ramach realizacji operacji zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Świętoniowej: 24 stoły i 200 krzeseł. Wartość dofinansowania operacji - 24 704,00 PLN.

Galeria Foto...

 

„Lokalne obrzędy i tradycje kulinarne – Gacka Górka 29.06.2013 r.”

 

W dniu 29.06.2013 r. na Gackiej Górce, na której mieści się siedziba Uniwersytetu Ludowego, odbyła się impreza kulturalna związana z promocją lokalnych walorów a zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać w ramach „małych projektów”. Wniosek na realizację operacji Stowarzyszenie złożyło w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w 2013 roku. W imprezie wzięło udział około 150 osób. Celem operacji była prezentacja lokalnych potraw i obrzędów charakterystycznych dla tego regionu. Konkurowały potrawy takie jak: „żur dębowski” przygotowany przez KGW z Dębowa, „bigos po gacku” przygotowany przez KGW z Gaci, „rosół ostrowski” przygotowany przez KGW w Ostrowie, „gołąbki mikulickie” przygotowane przez KGW z Mikulic oraz „pierogi białobłockie” przygotowane przez KGW z Białobok. Zgromadzona licznie lokalna społeczność mogła smakować tradycyjne, regionalne potrawy i smakołyki oraz poznawać tradycję i obrzędy swojej „małej ojczyzny”. 
Realizacja operacji przyczyniła się do wzmocnienia tożsamości lokalnej społeczności, jak również była doskonałą promocją obszaru objętego LSR. Impreza przyczyniła się również do integracji międzypokoleniowej. Operacja wpisując się w PROW 2007-2013 i LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” wpłynęła na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, poprawę samoorganizacji i aktywności lokalnej oraz na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Gać oraz całego obszaru LSR.

 

Galeria Foto...

 

 

„Impreza sportowo-rekreacyjna promująca walory lokalne i kultywująca miejscowe tradycje”

 

    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze zrealizowało operację pn. „Impreza sportowo- rekreacyjna promująca walory lokalne i kultywująca miejscowe tradycje”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza promocyjno-rekreacyjna. Impreza odbyła się w dniach 26 i 27 lipca 2014 r. Wartość dofinansowania operacji - 42 493,25 PLN.

Galeria Foto...

 

 

„Doposażenie obiektu pełniącego funkcję miejsca spotkań społeczności lokalnej w Zarzeczu”

 

     W roku 2014 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. „Doposażenie obiektu pełniącego funkcję miejsca spotkań społeczności lokalnej w Zarzeczu”. Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 30.09.2013 r. do 14.10.2013 r. W ramach realizacji operacji doposażono obiekt pełniący funkcje miejsca spotkań społeczności lokalnej w Zarzeczu w 350 szt. krzeseł składanych oraz zakupiono elementy nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Wartość dofinansowania operacji - 24 999,00 PLN.

Galeria Foto...


"Organizacja imprezy wystawienniczej w Gaci pod nazwą
"Odkrywamy tajemnice starożytnych przodków" oraz rekonstrukcja broni
i ozdób na podstawie odkryć archeologicznych"      Gmina Gać zrealizowała operację pn. "Organizacja imprezy wystawienniczej w Gaci pod nazwą "Odkrywamy tajemnice starożytnych przodków" oraz rekonstrukcja broni i ozdób na podstawie odkryć archeologicznych". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została w dniu 21 września 2013 r. impreza inaugurująca otwarcie wystawy. Wystawa eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaci. Wartość dofinansowania operacji - 23 000,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej wsi Łapajówka"


      W roku 2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Łapajówka" zrealizowało operację pn. "Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej wsi Łapajówka. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji został przygotowany i wydany album informacyjny w nakładzie 800 egzemplarzy. Wartość dofinansowania operacji - 10 931,20 PLN.

Galeria Foto ...
"Dzień Gminy Zarzecze - impreza promocyjno-rekreacyjna"


      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze zrealizowało operację pn. "Dzień Gminy Zarzecze - impreza promocyjno-rekreacyjna". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza promocyjno-rekreacyjna. Impreza odbyła się w dniu 21 lipca 2013 r. Wartość dofinansowania operacji - 19 234,50 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja VII Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego "Gacok"
w Gaci w roku 2013 oraz umożliwienie prezentowania
swojego regionu w miejscowych strojach ludowych"      Gminny Ośrodek Kultury w Gaci zrealizował operację pn. "Organizacja VII Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego "Gacok" w Gaci w roku 2013 oraz umożliwienie prezentowania swojego regionu w miejscowych strojach ludowych". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowany został przegląd zespołów tańca ludowego oraz zakupiono 5 kompletów rzeszowskich strojów ludowych kobiecych i 5 kompletów rzeszowskich strojów ludowych męskich. Przegląd odbył się w dniu 2 czerwca 2013 r. Wartość dofinansowania operacji - 19 940,14 PLN.

Galeria Foto ...
"Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Mirocin i Rozbórz"


      W roku 2013 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Mirocin i Rozbórz". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: 15 stołów i 103 krzesła do świetlicy w Mirocinie oraz 15 stołów i 102 krzesła do świetlicy w Rozborzu. Wartość dofinansowania operacji - 24 990,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chałupki"


      W roku 2013 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chałupki". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji zakupiono sprzęt multimedialny m.in.: laptop do odtwarzania muzyki i prezentacji multimedialnych, projektor do prezentacji, sprzęt nagłaśniający. Wartość dofinansowania operacji - 19 165,73 PLN.

Galeria Foto ...
"Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego terenu
Gminy Zarzecze"      W roku 2013 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Wydanie albumu informacyjno-promocyjnego terenu Gminy Zarzecze". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji został wydany album informacyjno-promocyjny w nakładzie 1000 egzemplarzy. Wartość dofinansowania operacji - 13 333,33 PLN. Galeria Foto ...


"Gmina Zarzecze w obiektywie kamery" - nagranie 30-minutowego
filmu prezentującego Gminę Zarzecze"      W roku 2013 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. ""Gmina Zarzecze w obiektywie kamery" - nagranie 30-minutowego filmu prezentującego Gminę Zarzecze". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 11.06.2012 r. do 25.06.2012 r. W ramach realizacji operacji wykonany został 30 minutowy film promujący Gminę Zarzecze. Film wydano na płycie Blue-Ray oraz w liczbie 150 kopii na płytach DVD. Wartość dofinansowania operacji - 9 756,09 PLN.

Gmina Zarzecze w obiektywie kamery..

 


"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rozbórz"


      W roku 2013 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rozbórz". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rozbórz m.in.: zestaw zamek, huśtawki, karuzelę, piaskownicę. Wartość dofinansowania operacji - 23 919,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Studzian i Nowosielce"


      W roku 2013 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Studzian i Nowosielce". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 24.06.2011 r. do 08.07.2011 r. W ramach realizacji operacji zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: 20 stołów i 174 krzeseł do świetlicy w Nowosielcach oraz 20 stołów do świetlicy w Studzianie. Wartość dofinansowania operacji - 24 141,46 PLN.

Galeria Foto ...
"Gminna impreza kulturalna pod nazwą - Jesteśmy razem - wszyscy tacy sami"


      Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Gminna impreza kulturalna pod nazwą - Jesteśmy razem - wszyscy tacy sami". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. Realizacja operacji przyczyniła się do pobudzenia aktywności społeczności lokalnej poprzez udział w imprezie kulturalnej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Przyczyniło się do wzmocnienia więzi osobistych, jak i z własnym regionem. Impreza odbyła się w dniu 12 sierpnia 2012 roku w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Zarzeczu. Impreza miała charakter otwarty i wzięło w niej udział 250 osób. Wartość dofinansowania operacji - 12 796,28 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja imprezy sportowej w Zarzeczu pod nazwą
"Święto sportu - integrujemy się poprzez uprawianie sportu""      Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Organizacja imprezy sportowej w Zarzeczu pod nazwą "Święto sportu - integrujemy się poprzez uprawianie sportu". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza sportowa, która przyczyniła się do popularyzacji sportu. Impreza odbyła się w dniu 7 lipca 2012 roku w Zarzeczu na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wartość dofinansowania operacji - 10 676,33 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja gminnej imprezy kulturalnej zwanej "Jużyną"
w Rożniatowie oraz umożliwienie prezentowania swojego regionu
w miejscowych strojach ludowych"      Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze zrealizowało operację pn. "Organizacja gminnej imprezy kulturalnej zwanej "Jużyną" w Rożniatowie oraz umożliwienie prezentowania swojego regionu w miejscowych strojach ludowych". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 17.05.2010 r. do 10.06.2010 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została w dniu 1 lipca 2012 r. "Jużyna" w Rożniatowie oraz zakupiono 4 komplety strojów przeworskich. Wartość dofinansowania operacji - 15 423,00 PLN.

Galeria Foto ...
"FESTYN POD PLATANEM. XIV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych -
Pieśni zwyczajowe i obrzędowe oraz umożliwienie
prezentowania swojego regionu w miejscowych strojach ludowych"      Centrum Kultury w Zarzeczu zrealizowało operację pn. "FESTYN POD PLATANEM. XIV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych - Pieśni zwyczajowe i obrzędowe oraz umożliwienie prezentowania swojego regionu w miejscowych strojach ludowych". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została w dniu 10 czerwca 2012 r. impreza kulturalna oraz zakupiono stroje przeworskie dla czterech zespołów śpiewaczych. Impreza odbyła się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu. Wartość dofinansowania operacji - 23 851,36 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w Maćkówce pod nazwą "Otwarcie stadionu sportowego""


      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce zrealizowało operację pn. "Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w Mackówce pod nazwą "Otwarcie stadionu sportowego"". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza rekreacyjno-sportowa. Impreza odbyła się w czerwcu 2013 r. w Mackówce. Wartość dofinansowania operacji - 8 820,56 PLN.


"Szlakiem architektury drewnianej - rajd rowerowy"


      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze zrealizowało operację pn. "Szlakiem architektury drewnianej - rajd rowerowy". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 17.05.2010 r. do 10.06.2010 r. W ramach realizacji operacji zorganizowany został rajd rowerowy na trasie o długości ok. 40 km. Rajd odbył się w dniu 2 czerwca 2012 r., wzięło w nim udział 130 osób. Wartość dofinansowania operacji - 9 357,13 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w Maćkówce pod nazwą
"Sportowy piknik rodzinny"      Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce zrealizowało operację pn. "Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w Mackówce pod nazwą "Sportowy piknik rodzinny"". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza rekreacyjno-sportowa. Impreza odbyła się w dniu 3 czerwca 2012 r. w Mackówce. Wartość dofinansowania operacji - 7 946,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Organizacja imprezy integracyjnej "Nordic Walking aktywizuje
i integruje społeczność lokalną""      Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Organizacja imprezy integracyjnej "Nordic Walking aktywizuje i integruje społeczność lokalną". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została impreza sportowo-integracyjna, podczas której uczestnicy popularyzowali dyscyplinę, jaką jest nordic walking. Rajd nordic walking odbył się 19 maja 2012 r. w Żurawiczkach. Wartość dofinansowania operacji - 4 719,05 PLN.

Galeria Foto ...
"Siatkówka - sport, który łączy pokolenia - integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców
Gminy Przeworsk"      W roku 2012 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Siatkówka - sport, który łączy pokolenia - integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy Przeworsk". Wniosek na realizację operacji został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 17.05.2010 r. do 10.06.2010 r. W ramach realizacji operacji zorganizowana została Gminna Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej. Wartość dofinansowania operacji - 2 263,91 PLN.

Galeria Foto ...
 

Nike Air Max 98

Facebook