• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 9 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Katarzyna, Karolina

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader obejmuje działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacje zrealizowane przez beneficjentów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" zostały uszeregowane w ramach poszczególnych działań.

„Rozwijanie działalności gospodarczej celem zwiększenia konkurencyjności
 i dochodów firmy poprzez zakup środków trwałych i utworzenie nowych miejsc prac”

     W roku 2014 Pan Krzysztof Szul zrealizował operację pn. „Rozwijanie działalności gospodarczej celem zwiększenia konkurencyjności i dochodów firmy poprzez zakup środków trwałych i utworzenie nowych miejsc prac”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji zakupiono: młot hydrauliczny, agregat hydrauliczny, młot wyburzeniowy, pompa zanurzalna, zagęszczarka rewersyjna, pompa przeponowa, ubijak stopowy, samochód ciężarowy oraz utworzono 2 miejsca pracy. Wartość dofinansowania operacji - 100 000,00 PLN.


"Modernizacja posiadanego lokalu oraz zakup wyposażenia i sprzętu
celem uruchomienia zakładu kosmetycznego, co spowoduje
utworzenie miejsca pracy i uzyskanie dochodu"      W roku 2012 Pani Emilia Łyżeń zrealizowała operację pn. "Modernizacja posiadanego lokalu oraz zakup wyposażenia i sprzętu celem uruchomienia zakładu kosmetycznego, co spowoduje utworzenie miejsca pracy i uzyskanie dochodu". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.10.2010 r. do 15.10.2010 r. W ramach realizacji operacji zmodernizowany został lokal o powierzchni 118,41 m2 oraz zakupione zostało wyposażenie i urządzenia pod działalność zakładu kosmetycznego w miejscowości Zarzecze. Wartość dofinansowania operacji - 52 723,50 PLN.
 

Mężczyzna

Facebook