• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 9 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Katarzyna, Karolina

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader obejmuje działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacje zrealizowane przez beneficjentów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" zostały uszeregowane w ramach poszczególnych działań.

„Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Rozborzu”

W roku 2015 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. „Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku wiejskiego domu Kultury w Rozborzu”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2015 r. W ramach realizacji operacji wyremontowany został Wiejski Dom Kultury w Rozborzu. Wykonano nowe pokrycie dachowe, instalację odgromową , wymieniono okno i drzwi oraz wykonano docieplenie i malowanie elewacji. Wartość dofinansowania operacji - 64 859,00 PLN.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikulice”

W roku 2015 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikulice”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 05.12.2013 r. do 18.12.2013 r. Zakres operacji obejmował modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikulice. W ramach modernizacji wykonano, m.in.: sufit podwieszany wraz z dociepleniem, instalację elektryczną, posadzkę z płytek gresowych, licowanie ścian płytkami. Wartość dofinansowania operacji – 63 181,00 PLN.

„Budowa chodnika oraz budowa boiska do siatkówki”

W roku 2014 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. „Budowa chodnika oraz budowa boiska do siatkówki”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 15.04.2013 r. do 29.04.2013 r. W ramach realizacji operacji wybudowany został nowy chodnik z odwodnieniem w miejscowości Kisielów oraz wybudowane zostało boisko do siatkówki
i kometki o nawierzchni trawiastej. W ramach realizacji tej operacji wybudowano również taras wypoczynkowy z grilowiskiem i obiektami małej architektury. Wartość dofinansowania w kwocie 78 109,00 PLN.

 Galeria Foto...

„Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci”

     W roku 2014 Gmina Gać zrealizowała operację pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w naborze trwającym od: 11.06.2012 r. do 25.06.2012 r. w ramach realizacji operacji wykonany został remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci obejmujący remont wiatrołapu, remont instalacji c.o., remont dachu oraz remont sufitu podwieszanego. Całkowita wartość operacji wyniosła 134 822,38 PLN w tym wartość dofinansowania w kwocie 87 689,00 PLN.

 

"Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni
poliuretanowej w miejscowościach Nowosielce i Świętoniowa"      W roku 2014 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Nowosielce i Świętoniowa". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 11.06.2012 r. do 25.06.2012 r. Całkowita wartość operacji wyniosła 655 142,25 PLN w tym wartość dofinansowania w kwocie 426 108,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Modernizacja istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach
Świętoniowa, Nowosielce, Grzęska, Studzian, Mirocin, Rozbórz, Ujezna"      W roku 2013 Gmina Przeworsk zrealizowała operację pn. "Modernizacja istniejących stadionów piłkarskich w miejscowościach Świętoniowa, Nowosielce, Grzęska, Studzian, Mirocin, Rozbórz, Ujezna". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 30.12.2011 r. do 12.01.2012 r. W ramach realizacji operacji na wszystkich boiskach powstały trybuny stacjonarne dla kibiców mogące pomieścić od 144 do 216 osób. Zamontowano też nowoczesne boksy dla zawodników oraz nowe piłkochwyty. Wykonawcą prac modernizacyjnych była firma "Spring" z Kielc. Całkowita wartość operacji wyniosła - 1 077 903,81 PLN w tym wartość dofinansowania w kwocie 500 000,00 PLN.

Galeria Foto ...
"Budowa chodników oraz zaplecza sportowego w miejscowości Mackówka"


      W roku 2013 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Budowa chodników oraz zaplecza sportowego w miejscowości Maćkówka". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 01.03.2012 r. do 14.03.2012 r. W ramach realizacji operacji wybudowane zostały nowe chodniki przy drodze gminnej i drodze powiatowej oraz wybudowano zaplecze sportowe, urządzono boisko przyszkolne oraz grillowisko w miejscowości Maćkówka. Całkowita wartość operacji 706 900,33 PLN, w tym wartość dofinansowania w kwocie 387 251,00 PLN.


"Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez
budowę chodników w Żurawiczkach"      W roku 2012 Gmina Zarzecze zrealizowała operację pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodników w Żurawiczkach". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od: 28.06.2010 r. do 20.07.2010 r. W ramach realizacji operacji wybudowany został nowy chodnik z kolektorem ściekowym w miejscowości Żurawiczki. Całkowita wartość operacji 724 280,37 PLN, w tym wartość dofinansowania w kwocie 447 945,00 PLN.


"Budowa wiat tanecznych wraz z urządzeniem terenu w miejscowościach Gać
i Mikulice oraz remont, przebudowa i wykończenie świetlic wiejskich
w miejscowościach Białoboki, Dębów, Wolica i Ostrów"      W dniu 06 listopada 2012 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku obiektów wybudowanych i wyremontowanych w ramach realizacji operacji przez Gminę Gać. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" w naborze trwającym od 28.06.2010 - 20.07.2010 r. Całkowita wartość operacji pod nazwą - "Budowa wiat tanecznych wraz z urządzeniem terenu w miejscowościach Gać i Mikulice oraz remont, przebudowa i wykończenie świetlic wiejskich w miejscowościach Białoboki, Dębów, Wolica i Ostrów" - wyniosła 464 848,43 PLN w tym wartość dofinansowania wyniosła 283 444,00 PLN.

Galeria Foto ...

 

mj.monde

Facebook