Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z udziałem Samorządów Województw i lokalnych grup działania opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej ARiMR. Link do strony internetowej ARiMR został zamieszczony w zakładce „Strefa beneficjenta”- podzakładka „Dokumenty”.

Footwear