• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Szanowni Państwo,

biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” od dnia 24 sierpnia br. mieści się pod nowym adresem:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

37-200 Przeworsk

(wejście od ul. Kazimierzowskiej, 1 piętro)

Aktualny numer telefonu stacjonarnego - 16 307 40 12

Bez zmian pozostaje dotychczasowy adres e-mail oraz godziny pracy (poniedziałek-piątek, 7.00 -15.00)

Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” rozpoczęło prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która – opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Harmonogram spotkań:

 • 25.08.2022 r. Gmina Wiejska Przeworsk

Sala Konferencyjna „Terapia”, ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk

godz. 13.00 

 • 29.08.2022 r. Gmina Zarzecze

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu, Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze

godz. 13.00 

 • 30.08.2022 r. Gmina Gać

Dom Ludowy w Białobokach, Białoboki 4, 37-207 Białoboki

godz. 13.00

 • 31.08.2022 r. Gmina Miejska Przeworsk

Sala Konferencyjna „Terapia”, ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk

godz. 13.00 

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania LSR na nowy okres programowania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Wsparcie przygotowawcze”.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej „Terapia", ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 20.07.2022 r.
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym!
Konkurs "Bezpieczna Żywność 2022" to możliwość na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywności przekazywanej przez organizacje pozarządowe osobom potrzebującym.

bż

Skierowany jest on do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów.

O granty w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się następujące rodzaje organizacji pozarządowych:

 • stowarzyszenia zwykłe
 • stowarzyszenia rejestrowe
 • związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • koła gospodyń wiejskich

W konkursie można otrzymać sprzęt AGD lub dotację do 2 500zł na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo żywności i usprawniającego zgodnego z katalogiem określonym w regulaminie.

Wnioski o udzielanie dotacji w Konkursie Grantowym należy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2022 roku w Generatorze na stronie internetowej: www.konkurs.polaaktywnosci.pl Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest widoczny w Generatorze Wniosków status Wniosku pn. „złożony".

Facebook