• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Szanowni Państwo, w zwiazku z opóźnieniem prac nad nową LSR i brakiem mozliwości przedstawienia projektu we wskazanym terminie,  Prezes  Zarządu LGD "Dorzecze Mleczki" na wniosek jednego z członków LGD zmienia termin i miejsce posiedzenia WZC. Walne Zebranie Członków LGD "Dorzecze Mleczki" odbędzie się 31 maja 2023 r. w Restauracji Leliwa o godz. 13:00, proponowany porzadek posiedzenia, bez zmian.

 

W dniu 26 maja 2023 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku o godz. 13, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 10. Załącznik - projekt Statutu
 11. Zakończenie obrad.

Facebook