• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 29 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

Dotychczasowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 5 400 000 PLN, w związku ze spełnieniem stosownych warunków przez LGD „Dorzecze Mleczki” zostały zwiększone o kwotę 540 000 PLN. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną (270 000 PLN), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (107 292 PLN), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (112 708 PLN) oraz na wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (50 000 PLN).

Budżet LSR – 5 940 000 PLN przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (2 970 000 PLN), poprawę infrastruktury drogowej (1 107 292 PLN), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (100 000 PLN), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (1 512 708 PLN), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (250 000 PLN) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (270 000 PLN). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 5 940 000 PLN, co stanowi 72 % całego budżetu.

Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN.Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.

Gmina Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 944 690,97 PLN. Przebudowa placu zabaw w Urzejowicach kosztowała 40 195,08 PLN (dofinansowanie – 25 576 PLN). Przebudowa placu zabaw w Nowosielcach kosztowała 88 549,13 PLN (dofinansowanie – 56 344 PLN). Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnejw Gorliczynie kosztowało 765 947,26 PLN (dofinansowanie – 361 171,00 PLN). Wydanie publikacji „Powrót do korzeni – dziedzictwo kulturowe, naturalne i kulinarne Gminy Przeworsk kosztowało 49 999,50 PLN (dofinansowanie – 31 814 PLN).

Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.

Gmina Gać zrealizowała operacje z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Została przebudowana gminna droga w miejscowości Gać. Urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Wolicy. Ponadto w Dębowie urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw. W planach na przyszłe lata są kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej.

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 2 094 307 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 20 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy.

Do końca 2020 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu: operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym, podejmowania działalności przez grupę defaworyzowaną, operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

Facebook