• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w oparciu o § 23 pkt 2 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” zwołuje w dniu 14.05.2019 r. (wtorek) o godz. 1400 obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, które odbędą się w sali konferencyjnej „Terapia” ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia się składu Rady.
 8. Wybory uzupełniające do Rady.
 9. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Andrzej Stebnicki

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”

Facebook