• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Rozpoczynamy realizację międzyregionalnego projektu współpracy na bazie innowacyjnego pomysłu utworzenia ponad 400 km sieci certyfikowanych tras do uprawiania Nordic Walking, na stosunkowo niewielkim obszarze 1086 km2, w ramach 10 gmin powiatów przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego. W każdej gminie zlokalizowany zostanie 1 Nordic Walking Park o określonej trudności i długości tras. Poszczególne gminy połączone zostaną trasami łącznikowymi, co stworzy w konsekwencji "pajęczynę" tras. Niezwykłość i wyjątkowość tego pomysłu w skali europejskiej polega na tym, że tak duża ilość certyfikowanych tras powstanie na tak niewielkim obszarze. Projekt realizowany jest we współpracy 2 Lokalnych Grup Działania z województwa podkarpackiego, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 08.10.2010r. odbyło się w Tryńczy I spotkanie partnerów międzyregionalnego projektu współpracy, które zakończyło się podpisaniem porozumienia inicjującego realizację projektu współpracy. W dniu 16.11.2010r została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM. Koordynatorem projektu współpracy jest Jadwiga Stebnicka z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Dorzecze Mleczki" Wykonawcą wytyczenia i oznakowania tras jest Krajowy Konsultant ds. Tras Polskiej Federacji Nordic Walking Pan Rafał Przyszlak - stacja-zdrowie.pl


Partnerzy i dane podstawowe dla realizacji międzyregionalnego projektu współpracy.


 

Air VaporMax Shoes

Facebook